Nền tảng đánh bạc Ee88

13:41 EST Thứ tư, 22/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Ban quản lý ký túc xá

Ngày tạo lập : Chủ nhật - 10/05/2015 20:52 |

Trưởng ban:

Điện thoại: 0913.081.367
Email: [email protected]
TRƯỞNG, PHÓ BAN TIỀN NHIỆM
1. Ông Phan Trọng Thuyên - Phụ trách KTX
2. BS. Lê Xuân Nghiễm - Phó trưởng Ban (1990-2005)
3. CN. Trương Xuân Hiếu - Phó trưởng ban
4. NGƯT. BSCKII. Nguyễn Văn Sái - Giám đốc trung tâm
5. Ông Nguyễn Bán - Phó Giám đốc trung tâm
6. CN. Đỗ Văn Châu - Trưởng Ban (2012-2018)

1

 DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

CN. Nguyễn Văn Hoàng
Điện thoại: 
Email: [email protected] 
Tống Quang Bình
Điện thoại: 
Email: [email protected]

YS. Nguyễn Văn Thiệp
Điện thoại: 
Email: [email protected]

NV. Tô Kim Văn
Điện thoại:  
Email: [email protected]
NV. Nguyễn Thị Nga
Điện thoại:
Email: ngant@tbmc.farepubblicita.com
NV.  Nguyễn Hữu Ngũ
Điện thoại: 
Email:[email protected]
NV. Nguyễn Văn Chiến
Điện thoại: 
Email: chiennv@tbmc.farepubblicita.com
CN. Phạm Đức Hà
Điện thoại
Email: haphamductb@gmail.com
NV. Nguyễn Hiếu
Điện thoại: 
Email: [email protected]
 
CN. Lê Xuân Truyền
Điện thoại: 
Email: [email protected]
 
+ Chức năng:
    Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý sinh viên nội trú trong Nhà trường để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện và các nhu cầu chính đáng của sinh viên.
+ Nhiệm vụ :
   a) Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn sinh viên thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế về quản lý sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện…
   b) Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ ăn, ở, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,… của sinh viên, học viên ở nội trú tại ký túc xá, kể cả sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia, Mozambique.
   c) Thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng của Nhà trường làm tốt công tác quản lý sinh viên ở nội trú về trật tự an toàn xã hội, hộ tịch, hộ khẩu tại khu vực ký túc xá Nhà trường.
   d) Đề xuất với Nhà trường các biện pháp khen thưởng và kỷ luật trong việc thực hiện nội quy, quy chế khu nội trú.1

* Khen thưởng
Tập thể: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế  năm 2006; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008; Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế.
Cá nhân: 2 Bằng khen của Bộ Y tế, 01 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 Bằng khen của Hội thể thao đại học & chuyên nghiệp Việt Nam; 1 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.  

 Cập nhật lần cuối vào : Thứ ba - 03/10/2023 03:45