Nền tảng đánh bạc Ee88

17:01 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Bộ môn Ngoại ngữ

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 03:10 |

Phó trưởng- Phụ trách  Bộ môn

Email:  [email protected]
Trưởng, Phó Bộ môn tiền nhiệm:
+ GV. Vương Hải Vượng : Trưởng bộ môn 
+ GV. Hoàng Quốc Ấn:  Phó trưởng bộ môn
+ GVC. ThS. Đoàn Thị Lý: Phó trưởng bộ môn  
+ Trưởng Bộ môn:  GVC. Bùi Nam Phong (2008-2018)
+ Phó trưởng Bộ môn:    GVC. ThS. Nguyễn Thị Tuyết (2007-2018)
+Phó trưởng phụ trách Bộ môn: GVC. ThS. Nguyễn Thị Tuyết (2018-9/2023)
1
DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
ThS. Nguyễn Thị Ngoan
Email:[email protected]

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Email: [email protected]
ThS. Nguyễn Hoàng Sơn
g
Email:  [email protected]

Cán bộ đương nhiệm Bộ môn Ngoại Ngữ

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
* Chức năng:
   Bộ môn Ngoại ngữ là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, trực tiếp thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý cán bộ, tổ chức bồi dưỡng giảng viên của đơn vị theo phân cấp của Nhà trường. 
* Nhiệm vụ:
  Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục đại học, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá môn học tiếng Anh, Pháp, Trung cho các đối tượng theo khung chương trình của Nhà trường

Ban chủ nhiệm bộ môn
* Đối tượng giảng dạy:
 Bộ môn Ngoại ngữ thực hiện giảng dạy cho các đối tượng học viên, sinh viên theo khung chương trình, đảm bảo mục tiêu các học phần theo quy định:
 * Tiếng Anh cho các đối tượng:
+ Học viên Cao học, Nội trú, CKI
+ Ôn thi đầu vào cho học viên Cao học, Nội trú, CKII
+ Sinh viên Y Đa khoa chính quy 6 năm
+ Sinh viên Y học dự phòng 6 năm
+ Sinh viên Dược chính quy 5 năm
+ Sinh viên YTCC chính quy 4 năm
+ Sinh viên Điều dưỡng chính quy 4 năm
+ Sinh viên Xét nghiệm y học chính quy 4 năm
 * Tiếng Pháp cho các đối tượng:
+ Y Đa khoa (chính quy & liên thông) 
* Tiếng Trung cho các đối tượng:
+ Y học cổ truyền (chính quy & liên thông)
+ Học viên Ck1 YHCT
 Thành tích nổi bật (trong các năm 2018-2023)
Trong những năm qua Bộ môn Ngoại ngữ đã thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ công tác đã đề ra. Nhiều cán bộ đã hoàn thành học cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, tham gia các lớp trung cấp chính trị, quản lý nhà nước. Cán bộ quản lý cùng với cán bộ giảng của Bộ môn đã đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tất cả đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và vượt định mức giờ giảng hàng năm. 
Từ năm học 2018-2019 Bộ môn đã thực hiện đổi mới chương trình dạy học và hình thức thi đánh giá giữa học phần và kết thúc học phần các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung. Bộ môn đã hoàn thiện đề cương, chương trình giảng dạy theo chương trình đổi mới, biên soạn trên10 nghìn tests trắc nghiệm khách quan cho các đối tượng người học phục vụ thi kết thúc các học phần tiếng Anh, Pháp, Trung.
Trong 5 năm qua Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài KHCN cấp cơ sở đã được nghiệm thu đặc biệt là biên soạn 9 cuốn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành cho các đối tượng Y đa khoa năm từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, Dược học,  Y học Dự phòng, Cử nhân xét nghiệm và Cao học Nội trú đã được nghiệm thu và đưa vào giảng dạy.
Bộ môn đã thực hiện giảng dạy, lượng giá thích hợp cho từng đối tượng đảm bảo công bằng và khách quan. Nhiều cán bộ giảng đã có đóng góp tích cực vào việc cải tiến nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, tham gia nhiều hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế.  Các cán bộ giảng viên đều tích cực tham gia chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong học tập.
Giáo trình
Tiếng Anh chuyên ngành Y  đào tạo Bác sĩ Đa khoa năm thứ nhất và năm thứ 2 -2018
+ Tiếng Anh chuyên ngành Y  đào tạo Bác sĩ Đa khoa  năm thứ 3 -2019
+ Tiếng Anh chuyên ngành Y  đào tạo Bác sĩ Đa khoa năm thứ 4 -2020
+ Tiếng Anh chuyên ngành Dược -2020
+ Bài tập tiếng Anh chuyên ngành Dược -2021
+ Tiếng Anh chuyên ngành Y học Dự phòng – 2022
+ Tiếng Anh chuyên ngành Bác sĩ nội trú – 2021
+ Tiếng Anh chuyên ngành xét nghiệm -2022

1

 

Khen thưởng tập thể   
Trong 05 năm gần đây, tập thể Bộ môn Ngoại ngữ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” và được tặng “Bằng khen” của Thủ tướng chính Phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, Chủ tịch Tỉnh.
Khen thưởng cá nhân
Nhiều cán bộ giảng của Bộ môn được nhận kỷ niệm chương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, Tỉnh Thái Bình và nhiều giấy khen của Hiệu trưởng.
Giao ban bộ môn
 Phương hướng phát triển chủ yếu trong thời gian tới
a. Kế hoạch trước mắt

-  Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy các đối tượng học viên, sinh viên theo khung chương trình đã quy định.
-   Rà soát bổ sung ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung.
-   Biên soạn giáo trình “ Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành Y học Dự phòng” theo phương thức đào tạo tín chỉ.
- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
- Đẩy nhanh tiến độ mở điểm khảo thí bài thi cấp chứng chỉ Lingualskill của Đại học Cambridge tại Nhà cái Ee88 nhằm phục vụ nhu cầu của người học đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên và học viên.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngữ giảng viên, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án ngoại ngữ  2020 – 2025.

Báo cáo đề tài Nghiên cứu khoa học
b. Định hướng lâu dài
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giảng viên đi học nghiên cứu sinh.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Bộ môn
- Hướng tới chuẩn đầu ra B1 cho sinh viên đại học toàn trường, B2 cho học viên cao học.
- Mở điểm khảo thí cấp chứng chỉ bài thi Lingualskill cho sinh viên của trường và người học các khu vực lân cận để đáp ứng chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm cho học viên.
- Nâng cao chất lượng người học và hội nhập quốc tế.
Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, đáp ứng được sự phát triển trong giáo dục đào tạo đa ngành, đa cấp của Nhà trường; đảm nhận số lượng giờ giảng lớn theo khung chương trình của Bộ đối với các đối tượng và mã ngành khác nhau, tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn sách, giáo trình, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, học viên, sinh viên đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Nhà trường 

Giờ học ngoại ngữ

 

 Cập nhật lần cuối vào : Thứ hai - 13/11/2023 02:10