Nền tảng đánh bạc Ee88

17:04 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Trung tâm Mô phỏng và huấn luyện kỹ năng

Ngày tạo lập : Thứ ba - 15/04/2014 02:34 |

PGĐ phụ trách trung tâm:

Email:[email protected]
Phó giám đốc trung tâm:

Email:  [email protected]
Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện kỹ năng                (SSTC: Simulation and Skills Training Center)
được thành lập từ năm 2001 trên cơ sở phòng Tiền lâm sàng. đổi tên theo Quyết định số 1516/QĐ-YDTB thành Trung tâm Mô phỏng và huấn luyện kỹ năng
* Lãnh đạo trung tâm tiền nhiệm:
+ Năm 2006-2007:
       ThS. Nguyễn Thanh Đức - Giám đốc trung tâm
+ Năm 2007 đến nay:
      ThS. Vũ Thị Loan - Phó giám đốc- phụ trách trung tâm
+ Năm 2014 đến nay:
      ThS. Nguyễn Đức Thắng - Phó giám đốc trung tâm

1

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG
Ths. Nguyễn Diệu Thu
Email: d[email protected]

Cán bộ đương nhiệm Trung tâm Mô phỏng và huấn luyện kỹ năng ( Skillslab )

* Chức năng
    Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện kỹ năng là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
* Nhiệm vụ:
  - Giảng dạy và lượng giá Mô – đun Thực hành y khoa cho đối tượng sinh viên hệ chính quy ngành Bác sĩ y khoa; học phần Kỹ năng tiền lâm sàng cho đối tượng BSYHCT, BSYHDP; học phần Kỹ năng giao tiếp cho đối tượng Cử nhân điều dưỡng; Học phần Phát triển bản thân và tính chuyên nghiệp cho đối tượng CNXN.  
    - Phục vụ các đối tượng thực hành tại Trung tâm cho các Bộ môn liên quan: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Điều dưỡng, Chấn thương, HSCC, Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Y học cổ truyền, Thần kinh, Dinh dưỡngvà ATTP, Chẩn đoán hình ảnh. Các lớp CK định hướng, CKI....
     - Biên soạn tài liệu học tập cho sinh viên, học viên;
     - Tự tạo vật liệu dạy học có giá trị ứng dụng cao trong giảng dạy;
     - Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;
     - Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao;
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 

* Quá trình hình thành và phát triển:
+ Giai đoạn 1979-2013: Trường Đại học Y Thái Bình
- Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Y khoa (Skillslab) được thành lập từ năm 2001 trên cơ sở phòng Tiền lâm sàng cùng với sự hỗ trợ của Dự án “Giáo dục Đại học”, Dự án “Đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng y khoa tại 8 trường/ khoa y Việt Nam”.
- Theo Quyết định số 903/QĐ-YTB ngày 31 tháng 12 năm 2007 về việc: Kiện toàn Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Y khoa do Hiệu trưởng Trường Đại học Y Thái Bình ký.
- Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Y Khoa nằm trong khuôn viên khu nhà B trực thuộc trường, với sự lãnh đạo của đồng chí Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm: ThS. Vũ Thị Loan.
- Giảng dạy và lượng giá cho gần 2500 sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y học dự phòng, CN Điều dưỡng. Phục vụ trên 5000 sinh viên học thực hành tại Trung tâm cho các Bộ môn liên quan: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Điều dưỡng, Chấn thương, HSCC, Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Y học cổ truyền, Thần kinh, Dinh dưỡng và ATTP…
- Nghiệm thu 02 đầu sách: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng Tiền lâm sàng cơ bản
- Nghiệm thu 6 đề tài NCKH cấp cơ sở, 05 sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
+ Giai đoạn 2013-2020: Nhà cái Ee88
Trung tâm hoạt động trên cơ sở giai đoạn trước. (1979-2013)
Theo QĐ số 1486/QĐ-YDTB về việc đổi tên đơn vị trực thuộc Trường, ngày 20 tháng 9 năm 2018. Quyết định Đổi tên Trung tâm Đào tạo kỹ năng Y khoa thành Trung tâm Đào tạo kỹ năng tiền lâm sàng.
- Giảng dạy và lượng giá cho gần 2500 sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y học dự phòng, CN Điều dưỡng. Phục vụ trên 5000 sinh viên học thực hành tại Trung tâm cho các Bộ môn liên quan: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Điều dưỡng, Chấn thương, HSCC, Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Y học cổ truyền, Thần kinh, Dinh dưỡng và ATTP....
- Nghiệm thu 01 đề tài NCKH cấp tỉnh đạt xuất sắc, 10 đề tài NCKH cấp cơ sở.
+ Giai đoạn 2020-2023: Nhà cái Ee88
  Trung tâm hoạt động trên cơ sở giai đoạn trước. (1913-2020)
Theo QĐ số 1516/QĐ-YDTB về việc đổi tên đơn vị thuộc Trường, ngày 16 tháng 11 năm 2021. Quyết định Đổi tên Trung tâm Đào tạo kỹ năng Tiền lâm sàng thành Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện kỹ năng.
   Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là Giảng dạy và lượng giá Học phần Thực hành y khoa 1,2,3 (Pom 1,2,3) cho đối tượng sinh viên y khoa năm thứ 2 và năm thứ 3 theo chương trình đổi mới; Học phần Kỹ năng Tiền lâm sàng cho các đối tượng BS YHDP, BS YHCT; Học phần Kỹ năng giao tiếp cho đối tượng CN ĐD; Học phần Phát triển bản thân và tính chuyên nghiệp cho đối tượng CNXN.  
   Phục vụ các bộ môn tham gia giảng dạy thực hành tại Trung tâm. Vận dụng triệt để và có hiệu quả mô hình, trang thiết bị và vật tư hiện có tại Trung tâm.
   Biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy theo chương trình đổi mới.
Cập nhật, chỉnh sửa giáo trình phục vụ công tác giảng dạy, lượng giá.
  Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời mô hình, trang thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy.
  Xây dựng kế hoạch giảng đường phục vụ giảng dạy thực hành phù hợp.
 Nghiệm thu 06 đề tài NCKH cấp cơ sở.


GV trung tâm tham gia hội giảng

 * Khen thưởng:
+ Tập thể: - Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm: 2010, 2012, 2013, 2014, 2019, 2021.
- Nhiều năm liền đơn vị được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng: 2014, 2017, 2018
- Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Trường năm 2018.
+ Cá nhân:- PGĐ Phụ trách Trung tâm Vũ Thị Loan được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động VN, Bằng khen của UBND TỈnh Tuyên Quang, UBND Tỉnh Thái Bình, Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam.
- PGĐ Trung tâm Nguyễn Đức Thắng vinh dự được nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình.
- ThS. Nguyễn Đình Phát vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
- CN Phạm Thanh Thủy Và KTV Bùi Thị Thuyên được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam
- Các cá nhân tại đơn vị nhiều lần được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng và của Ban chấp hành Công đoàn trường.


 Cập nhật lần cuối vào : Thứ ba - 07/11/2023 20:12