Nền tảng đánh bạc Ee88

17:03 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Hội cựu giáo chức

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 02:21 |

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH  ĐƯƠNG NHIỆM
NGƯT.BSCKII Nguyễn Văn Sái
Chủ tịch hội (Từ 2015)
BS Đỗ Thanh Hoài
Phó chủ tịch hội (Từ 2010)
NGƯT.BSCKII Nguyễn Văn Vĩnh
Phó Chủ tịch hội (Từ 2015)
   
Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Y Thái Bình là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chịu sự quản lý Nhà nước của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Thái Bình, sự bảo trợ của Công đoàn Trường Đại học Y Thái Bình và trực thuộc TW Hội Cựu Giáo chức Việt Nam
1. Quá trình thành lập
Ngày 06 tháng 4 năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 2623/VP về việc thành lập Hội Cựu Giáo chức tại trường đại học.
Ngày 26/5/2005 Hiệu trưởng Trường Đại học Y Thái Bình ra Quyết định số 235/QĐ-YTB về việc chỉ định Ban chấp hành lâm thời. Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Y Thái Bình gồm 7 đồng chí do đồng chí Vũ Chính làm Chủ tịch, TS  Đỗ Quốc Thái  và TS Khổng Thị Hơn làm Phó Chủ tịch có nhiệm vụ tuyên truyền tôn chỉ mục đích của Hội, vận động phát triển hội viên, chuẩn bị về công tác tổ chức, nội dung hoạt động... để đề nghị thành lập Hội  và tổ chức đại hội lần thứ nhất.
 
1
Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Ngày 08/11/2005, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Thái Bình ra Quyết định số 543/QĐ-YTB về việc thành lập Hội CGC Trường Đại học Y Thái Bình.
Ngày 10/11/2005, Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội CGC Trường Đại học Y Thái Bình. Đại hội lần thứ nhất là mốc son quan trọng đánh dấu một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Cựu giáo chức Trường Đại học Y Thái Bình ra đời. Đại hội thống nhất ý chí thực hiện tôn chỉ mục đích và điều lệ của Hội CGC Việt Nam, công bố danh sách 76 Hội viên đầu tiên, xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2005 - 2010 và bầu BCH hội gồm 07 đồng chí do TS Đỗ Quốc Thái làm Chủ tịch, TS Khổng Thị Hơn và BSCKI Đỗ Lưu Phi làm Phó Chủ tịch, đồng chí Vũ Chính đ­ợc đại hội bầu làm Chủ tịch danh dự.
Ngày 24/7/2006, Chủ tịch Hội CGC Việt Nam ra Quyết định số 69/2006/QĐ-CGC về việc công nhận Hội CGC cơ sở Trường Đại học Y Thái Bình, trực thuộc Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam.
Đại hội lần thứ hai được tổ chức vào ngày 30/11/2010, tổng kết 5 năm hoạt động  (2005 - 2010) xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015), kết nạp 32 hội viên mới nâng số hội viên đầu nhiệm kỳ II là 108 và bầu BCH gồm 09 thành viên. NGUT. TS Đỗ Quốc Thái được tái bầu cử làm Chủ tịch Hội, BSCKI. Đỗ Thanh Hoài và NGUT. BSCKII Nguyễn Văn Sái được bầu làm Phó Chủ tịch Hội, đồng chí Vũ Chính tiếp tục được bầu làm chủ tịch danh dự của Hội
Tôn chỉ mục đích của Hội:
Hội CGC Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân Việt Nam gồm những người nguyên là nhà giáo, cán bộ công chức viên chức trong các trường học, học viện, cơ sở giáo dục và cơ quan GD-ĐT. Hội CGC được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển GD-ĐT phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Hội CGC Việt Nam là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1
1
Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức
Nhiệm vụ của Hội:
Tập hợp, đoàn kết đội ngũ CGC phát huy tiềm năng trí tuệ tham gia các hoạt động GD-ĐT. Đề xuất kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan GD-ĐT, Trường học, Học viện về việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác GD-ĐT; Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, tạo điều kiện để các CGC tiếp tục giao lưu nghề nghiệp, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần, vật chất trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản chất cách mạng của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; Hòa giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của Pháp luật và điều lệ Hội.
Chương trình hoạt động của Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Y Thái Bình:
1. Chăm lo tổ chức tốt đời sống vật chất tinh thần: Tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, TDTT nâng cao sức khỏe cho hội viên, xây dựng “Câu lạc bộ thơ nhà giáo” và khuyến khích các cộng tác viên viết tin bài, văn thơ gửi bản tin nhà tr­ờng và câu lạc bộ thơ Nhà giáo Việt Nam, phối hợp với Hội hưu trí dưới sự bảo trợ của công đoàn Nhà trường chăm lo tốt đời sống tinh thần vật chất cho hội viên, tổ chức tham quan du lịch khi điều kiện cho phép ... Đặc biệt Hội phát động xây dựng “Quỹ tình nghĩa” để giúp đỡ những CGC có hoàn cảnh khó khăn.
2. Tham gia có hiệu quả các hoạt động GD-ĐT tại Trường và công tác xã hội: Hội hoan nghênh và khuyến khích các Hội viên tích cực tham gia giảng dạy, NCKH, công tác bệnh viện Trường (nếu được Nhà trường và các đơn vị trong trường yêu cầu). Tham gia các hoạt động truyền thống, xây dựng lịch sử Trường và hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập trường vào năm 2013. Tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương nơi cư trú, xây dựng gia đình hòa thuận văn hóa, gia đình hiếu học.
3. Công tác tổ chức xây dựng và phát triển Hội: Tiếp tục tuyên truyền tôn chỉ mục đích của Hội CGC làm cho Hội viên và giáo chức thấy được vinh dự và trách nhiệm chăm lo sự nghiệp GD-ĐT, tuyên truyền phát triển Hội viên mới phấn đấu kết nạp được trên 90% giáo chức nhà trường đã nghỉ hưu vào Hội theo nguyên tắc tự nguyện. Nâng cao chất lượng hoạt động của BCH và các tổ CGC. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển Nhà trường, thực hiện tốt qui chế hoạt động của Hội, làm tốt công tác thi đua khen thưởng phấn đấu xây dựng thành tổ chức cơ sở Hội CGC Trường Đại học Y Thái Bình vững mạnh.
1
Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Bình
 


Cập nhật lần cuối vào : Thứ tư - 08/02/2017 02:27