Nền tảng đánh bạc Ee88

17:03 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học

Ngày tạo lập : Thứ năm - 10/04/2014 21:16 |

Trưởng phòng:

Điện thoại: 0227.838.545(324)
Email: [email protected]
Phó trưởng phòng:
BSCKII.
Điện thoại: 0227.838.545(343)
Email: [email protected]
Tên đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học
    - Địa điểm trụ sở chính: Địa điểm trụ sở chính: tầng 3 khu nhà A Nhà cái Ee88
   - Quá trình thành lập: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 2982/QĐ- BYT ngày 30 tháng 8 năm 2004 trên cơ sở được tách ra từ Phòng Quản lý đào tạo.
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức của phòng:  Phòng có 07 cán bộ trong đó có Trưởng phòng, 01 phó phòng, 5 cán bộ và nhân viên. Trình độ chuyên môn: có 3 Tiến sĩ, 2 BSCKII, 1 Cử nhân, 1 NSC học nước ngoài.
Đồng thời với việc thành lập Phòng, Chi bộ Quản lý đào tạo Sau đại học cũng được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 2004, gồm có các Đảng viên là cán bộ của Phòng và các đảng viên là học viên Sau đại học chuyển sinh hoạt Đảng về Trường. Công đoàn Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học là một tổ chức công đoàn bộ phận được tách riêng từ năm 2004.
Các lãnh đạo tiền nhiệm
1. PGS.TS. Vương Thị Hòa, trưởng phòng từ năm 2004 - 2010
2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Bái, trưởng phòng từ năm 2011 - 2016
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
1
TS. Ngô Văn Mạnh
Email:[email protected]
 BSCKII.
Email: [email protected]
 
Email: doctorduongtb@gmail.com
 

Email: [email protected]
   

Cán bộ đương nhiệm Phòng quản lý sau đại học

2. Chức năng nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học theo qui chế đào tạo của Nhà nước, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế ban hành.
- Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh bổ sung chương trình khung, chương trình chi tiết các loại hình, bậc học sau đại học.
- Quản lý các chương trình đào tạo Sau đại học, vật liệu dạy/ học.
- Tổ chức triển khai đào tạo các loại hình đào tạo sau đại học: chuyên khoa cấp I, cấp II, BSNT, Thạc sĩ, Tiến sĩ, đào tạo liên tục, kỹ thuật chuyên sâu.
- Tổ chức thanh tra giám sát các hoạt động dạy học, lượng giá.
- Quản lý và theo dõi học viên sau đại học.
- Quản lý văn bằng chứng chỉ sau đại học, đào tạo liên tục.
- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường.
3. Công tác Quản lý và đào tạo
3.1. Các mã ngành đào tạo
Hiện tại Trường được Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo:
+ 2 mã ngành đào tạo Tiến sỹ (Y tế công cộng, Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế).
+ 4 mã ngành Ths: Y tế công cộng, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Ngoại khoa.
+ 6 mã ngành Chuyên khoa cấp II (Nội, Ngoại, Sản phụ khoa, Y học cổ truyền, Chấn thương chỉnh hình, Quản lý y tế)
+ 11 mã ngành bác sỹ chuyên khoa cấp I (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, TMH, RHM, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Y tế công cộng, An toàn thực phẩm).
+ 4 mã ngành bác sỹ Nội trú: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, YHCT
+ Đào tạo chuyên khoa định hướng và kỹ thuật ở hầu hết các chuyên ngành lâm sàng, Cận lâm sàng.
+ Đào tạo liên tục các chuyên ngành từ 3-10 tháng theo nhu cầu của các đơn vị.
3.2. Kết quả đào tạo sau đại học của Trường
Đến năm 2022 Nhà trường đã đào tạo được:
          - 34 Tiến sĩ
          - 432 Thạc sĩ
          - 349 Bác sĩ Chuyên khoa cấp II
          - 2359 Bác sĩ Chuyên khoa cấp I
          - 37 Bác sĩ nội trú


 

1

4. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
Phòng QLĐT Sau đại học phấn đấu hoàn thành xuất sắc, đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc được giao. Cụ thể là:
- Triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương, kế hoạch của Nhà trường
- Mở rộng mối quan hệ với các Trường bạn và các bệnh viện đầu ngành hỗ trợ đào tạo sau đại học cho các địa phương.
- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để mở thêm các mã ngành mới.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các kỹ thuật mũi nhọn, các kỹ thuật chuyên sâu cho các cán bộ của Trường sau khi được đào tạo.
- Tiếp tục phối hợp với các bộ môn rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chương trình đào tạo.
- Tiếp tục tham gia công tác Kiểm định cơ sở giáo dục đại học, kiểm định các chương trình đào tạo sau đại học, xây dựng kế hoạch cải tiến chương trình đào tạo.
- Làm tốt công tác tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, giữ vững tính đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ. Phát hiện và bồi dưỡng các quần chúng tích cực để giới thiệu nguồn cho Đảng.
5. Công tác Nghiên cứu khoa học
  
 Các giảng viên trong phòng luôn tích cực tham gia trong công tác nghiên cứu khoa học. Hầu hết các cán bộ đều trực tiếp là chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp cơ sở, chuyên sâu, cấp tỉnh. Trong 5 năm qua, cán bộ của Phòng đã hoàn thành và nghiệm thu được 1 đề tài cấp tỉnh, 5 đề tài cấp cơ sở đạt loại khá và giỏi, hướng dẫn nhiều học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học. Các cán bộ giảng viên của phòng có nhiều công trình khoa học công bố trên tạp chí nước ngoài và trong nước.


   Lễ tốt nghiệp Sau đại học năm 2022

6. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận
6.1 Tập thể
- 01 Bằng khen Thủ tướng chính phủ (giai đoạn 2005-2007)
- 01 Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2008-2013)
- 12 Bằng khen của Bộ Y tế.
- Bằng khen UBND tỉnh Thái Bình, Điện Biên, Quảng Ninh.
- Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2005 đến 2023.
6.2. Cá nhân
Huân chương Lao động hạng ba
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bằng khen Bộ Y tế
Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM
Bằng khen UBND tỉnh Thái Bình
Bằng khen UBND tỉnh Điện Biên
Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình
Bằng khen Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Bằng khen Hội LHPN Việt Nam
Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển phụ nữ
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn
Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ
 

 

1Cập nhật lần cuối vào : Thứ ba - 14/11/2023 23:22