Nền tảng đánh bạc Ee88

17:01 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Bộ môn Lý luận chính trị

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 02:53 |

Phó trưởng - Phụ trách, điều hành Bộ môn:

Email: d[email protected]
 • Tên đơn vịBộ môn Lý luận chính trị
 • Thành lập: Năm 1968 - Bộ môn Mác Lê Nin
 • Họ và tên Trưởng, Phó đơn vị qua các thời kỳ:
  + 1968 - 1980: Hoàng Trọng Trân - Trưởng BM
  + 1980 - 1983: Nguyễn Vạn Lai - Trưởng Bộ môn
  + 1983 - 1984: Đặng Tất Khương - Trưởng Bộ môn
  + 1984 - 1993: Vũ Quang Hưng - Trưởng Bộ môn
  + 1993 - 2004: Đặng Tất Khương - Trưởng Bộ môn
  + 2004 - 2012: Nguyễn Văn Khởi  - Trưởng Bộ môn
  + 2012 - 6/2019: Đỗ Viết Thẩn - Phó trưởng - PT Bộ môn
  + 2012 - 11/11/2022: Hà Thị Loan - Phó trưởng Bộ môn

1

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Email: [email protected]
 
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Email: diepntn@farepubblicita.com
 
1

Cán bộ đương nhiệm Bộ môn Lý luận chính trị

Chức năng nhiệm vụ:
Giảng dạy các môn Lý luận chính trị gồm:
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt quá trình hoạt động.
Ngoài công tác giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin cho tất cả các hệ đào tạo của Nhà trường từ trung cấp đến sau đại học Bộ môn còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như: Công tác tuyên huấn của Đảng uỷ, nghiên cứu khoa học, biên soạn cuốn lịch sử 35 năm thành lập Trường...
Khen thưởng:
* Tập thể:
+ Bằng khen của Bộ Y tế (2007);
+ Tập thể lao động xuất sắc (2007, 2010);
+ Chi bộ trong sạch vững mạnh (2007, 2010)
* Cá nhân:
3 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"; "Vì sức khỏe nhân dân"

 

1

Phương hướng phát triển trong thời gian tới.
* Về nhiệm vụ chuyên môn:
- Giảng dạy theo tín chỉ: Đây là công việc mới mẻ, từ khâu soạn bài đến giảng trên lớp và lượng giá sinh viên. Để thực hiện tốt điểm này bộ môn đã và sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện từ khâu tổ chức đến khâu phân phối giờ giảng cho từng cán bộ. Giao cho từng cán bộ giảng soạn bài, sau đó thông qua bộ môn để góp ý, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi lên lớp giảng cho sinh viên.
- Tiếp tục duy trì phương pháp dạy tích cực cho các hệ.
- Yêu cầu lượng giá sinh viên công bằng, khách quan, trung thực
- Tăng cường hơn nữa sự gắn kết giảng dạy lý thuyết với thực tiễn đời sống.
* Về nghiên cứu khoa học:
- Phấn đấu thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học/năm
* Các công tác khác:
- Phấn đấu đạt 20% giảng viên có trình độ tiến sĩ và 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ.
- Phấn đấu 100% cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 1 - 2 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bộ môn đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến xuất sắc".

 Cập nhật lần cuối vào : Thứ hai - 27/03/2023 07:49