Nền tảng đánh bạc Ee88

17:03 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 00:10 |

1 1
Địa chỉ: 237 Phố Lý Bôn - Thành phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình
Ngày thành lập: 23/07/1968
Cơ cấu tổ chức: là đơn vị trực thuộc tỉnh Đoàn Thái Bình
BCH Đoàn trường khóa XXIII  có 19 đống chí ủy viên.
Số chi Đoàn: 72 chi Đoàn trong đó có 01 chi Đoàn cán bộ với 120 cán bộ trẻ, 48 chi Đoàn sinh viên dài hạn 6 năm, 23 chi Đoàn sinh viên ngắn hạn ( chuyên tu )
Số lượng Đoàn viên: 2435 Đoàn viên
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN ĐƯƠNG NHIỆM BÍ THƯ ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ
  
- PGS.TS Trần Văn Quế (1968 -1971) (Khoá I, II, III)
- TS Trần Phú Nhiên (1971-1974) (Khoá IV, V)
- TS Ngô Toàn Định (1974-1977) (Khoá VI, VII)
- BSCKII Nguyễn Văn Hiền (1976 -198) (Khoá VIII, IX)
- BS Nguyễn Hữu Hiệp (1981-1982) (Khoá X)
- TS Đỗ Đình Xuân (1982-1984) (Khoá XI - XII)
- BSCKII Cao Thế Tuyền (1984-1987) (Khoá XIII)
- ThS Bùi Thanh Hải (1989-1990) (Khoá XIV)
- TS Hoàng Năng Trọng (1990-1995) (Khoá XV - XVI)
- TS Nguyễn Trọng Khìn (1995-1997) (Khoá XVII)        
- ThS.BSCKII Hoàng Hữu Tạo (1997-2003)(Khoá XVIII,XIX, XX)
- ThS Nguyễn Thanh Bình (2003-2005) (Khoá XXI) 
- ThS Hoàng Minh Nhữ (2005-2010) (Khóa XXII, XXIII) 
- BS Lê Minh Tiến (2010-2014) (Khóa XXIV, XXV)    
- ThS Vũ Đình Lương  (2014-2016) 
- ThS Trịnh Thành Vinh  (2016 - 2019)     
 
1
BSNT.Phạm Tuấn Đạt
Bí thư
Giảng viên BM Ngoại
 
ThS.Phạm Thị Thùy Dương 
UV Ban Thường vụ
Giảng viên BM Sản
ThS.Hà Thị Thu Hiền
Phó bí thư
GVBM Sinh hóa
BS.Đoàn Văn Ánh
UV Ban Thường vụ
GV BM Chấn thương
 
BAN CHẤP HÀNH  ĐOÀN  ĐƯƠNG NHIỆM
  
BS Lê Hoàng Duy Nam
Phòng KHTH BV
UV Ban Chấp hành
 
BS Vũ Việt Trung
Giảng viên BM Dịch tễ
UV Ban Chấp hành
  
 Vũ Đình Giang
Chi đoàn YHDP K11
UV Ban Chấp hành
   
Nguyễn Hữu Hùng
Chi đoàn LTY K55A
UV Ban Chấp hành

Thân Trọng Tấn
Chi đoàn K48G
UV Ban Chấp hành 

Lê Thùy Linh
Chi đoàn K48B
UV Ban Chấp hành

Lê Việt Thắng
Chi đoàn K49D
.UV Ban Chấp hành
 
Tô Hoàng Lâm
Chi đoàn K49D
UV Ban Chấp hành
 
Nguyễn Tấn Sang
Chi đoàn YHCT K15
UV Ban Chấp hành