Nền tảng đánh bạc Ee88

17:04 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Thư viện & TT CNTT

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 30/12/2016 00:20 |


Trưởng đơn vị:

Điện thoại: 
Email:  

Phó trưởng đơn vị
ThS. Trần Văn Cường
Điện thoại:
Email:[email protected]
 CÁN BÔ TIỀN NHIỆM
TS. Đặng Văn Nghiễm
Trưởng đơn vị ( từ 12/2016 - 2/2020)
DANH SÁCH CÁN BỘ THƯ VIỆN & TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Điện thoại: 
Email: [email protected]

ThS Nguyễn Ngọc Tuân
Điện thoại:
Email: [email protected]

KTV. Đỗ Thị Thu Oanh
Điện thoại:
Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Hoa Huệ
Điện thoại:
Email: [email protected]

CN. Nguyễn Thị Lan Phương
Điện thoại:
Email: [email protected]

CN. Đỗ Thị Tươi
Điện thoại:
Email:[email protected]

CN. Đào Thị Lương
Điện thoại: 
Email:[email protected]
 
CN. Đỗ Văn Long
Điện thoại: 
Email:l[email protected]

Cán bộ đương nhiệm Thư viện & Trung tâm Công nghệ thông tin

* Chức năng nhiệm vụ:
 - Quản lý, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác các nguồn tài liệu trong và ngoài nước cho bạn đọc, phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ theo nghề nghiệp của Nhà trường cũng như của đơn vị.
 - Quản lý hoạt động Công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và quảng bá các hoạt động và thương hiệu của Nhà trường.
 - Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động dài hạn, kế hoạch hằng năm để phát triển Thư viện & Trung tâm Công nghệ thông tin. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hoạt động thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện.
 - Bổ sung, in ấn, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài về tài liệu Y Dược đáp ứng nhu cầu đào tạo và NCKH. Tổ chức ngày càng hoàn thiện các hình thức phục vụ đảm bảo cho bạn đọc khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài liệu theo nhu cầu.
 - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của Thư viện một cách hợp lý; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.
 - Quản lý Hệ thống CNTT và quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì hoạt động của website Nhà trường, hệ thống Eleanirng, hệ thống Office 365, thư viện số, thư viện điện tử.Cập nhật thông tin chính xác cập nhật trên website, phối hợp với các phòng liên quan đăng tải thông tin đa dạng, giúp các hoạt động của Nhà trường được thông tin kịp thời đến cán bộ, học viên, sinh viên và những đối tượng khác quan tâm đến Trường. Đảm bảo hoạt động thông suốt của mạng nội bộ, hệ thống văn phòng điện tử, thư viện điện tử, hệ thống Elearning; Xây dựng hệ thống an ninh mạng máy tính trong Nhà trường; Hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả thiết bị và các tài nguyên trên mạng; Xây dựng và triển khai ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy học tập của Nhà trường.… Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của Nhà trường tới đông đảo các bộ, học viên, sinh viên. Quản lý tốt việc đưa lịch công tác, lịch dạy học và quản lý các thông tin về kết quả học tập của người học. 

* Khen thưởng
 - Tập thể: 01 Bằng khen Bộ Y tế, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 
 - Cá nhân: Hàng năm đơn vị đều có 1-2 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có 02 cán bộ nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.


 Cập nhật lần cuối vào : Chủ nhật - 12/11/2023 19:55