Nền tảng đánh bạc Ee88

17:03 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 04:07 |

 Trưởng phòng:
TS. Trần Mạnh Hà
Email: [email protected]
Lãnh đạo đơn vị tiền nhiệm
1. Từ 2009 - 2011: Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục và Khảo thí 
TS. Vũ Phong Túc - Phụ trách đơn vị
2. Từ 2011 - 2018: Trung tâm Đảm báo chất lượng giáo dục và Khảo thí
- Từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2017: TS Vũ Phong Túc - Giám đốc Trung tâm
- Từ tháng 8/2017 đến tháng T9/2018: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trung tâm.
3. Từ 2018 - 2021 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
- Từ T9/2018 - T2/2019: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Phòng
- Từ T3/2019 - T12/2019: PGS.TS Trần Thị Phương - Phụ trách Phòng
- Từ T1/2020 - T10/2021: TS Trần Thị Khuyên - Trưởng phòng 
4. Từ 2021 đến nay: Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí
TS. Trần Mạnh Hà - Trưởng Phòng
 
1
Phó trưởng phòng

Email:[email protected]
Phó trưởng phòng
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ 
  ThS. Lê Thu Hằng
Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Huyền
Email: [email protected]
CN. Bùi Thị Minh Châu
Email:[email protected]
KS. Đặng Thị Thu Thảo
Email: d[email protected]
ThS. Nguyễn Thế Phương
Email: [email protected]
KTV. Giang Thị Vân
Email:
  CN. Lại Thị Bạch Tuyết
Email: [email protected]
 
1

Cán bộ đương nhiệm phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí  

* Chức năng, nhiệm vụ
 - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác khảo thí và thanh tra giáo dục theo quy định.
  Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục
- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.
- Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.
- Xây dựng các kế hoạch tự đánh giá và triển khai thực hiện đối với kiểm định Trường và các chương trinh đào tạo.
- Tham mưu lựa chọn các chuẩn kiểm định và đơn vị đánh giá ngoài phục vụ kiểm định Trường và các Chương trình đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài và tổ chức thực hiện theo quy định.
- Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động Đảm bảo chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường, gồm nhiều bậc, hệ và phương thức đào tạo khác nhau.
- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan trong và ngoài trường về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau khảo sát và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng.
- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường theo yêu cầu.
Công tác Khảo thí
- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản quy định về công tác khảo thí.
- Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị về công tác khảo thí và lộ trình thực hiện.
- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động khảo thí của Trường.
- Lập kế hoạch thi, tổ chức thi, làm đề thi, lưu trữ đề thi tất cả các học phần trong chương trình đào tạo theo từng học kỳ, năm học.
- Thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm thi; quản lý bài thi, kết quả thi đảm bảo an toàn, chính xác, đúng quy chế.
- Phối hợp với các đơn vị có đào tạo tổ chức các kỳ thi, kiểm tra, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ đề thi, bài thi khi có nhu cầu.
- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn hay các đơn vị liên quan xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần/môn học.
- Phối hợp với các đơn vị trong việc xét điều kiện dự thi, cảnh báo kết quả học tập, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế.
- Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi.
- Quản lý các phòng thi Trắc nghiệm khách quan; Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.
- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức tập huấn cho giảng viên, sinh viên Nhà trường về công tác khảo thí.
- Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí của Trường theo yêu cầu.
 

 

 

Công tác khác
- Tham gia Thường trực Ban Thanh tra giáo dục và chịu trách nhiệm chính về các hoạt động thanh tra giáo dục trong Nhà trường và các cơ sở thực hành.
- Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Khen thưởng
Tập thể:
- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017; nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
- 01 Bằng khen cấp tỉnh
Cá nhân:
- 02 Bằng khen Bộ Y tế
- 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo
- 02 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam
- 01 Bằng khen cấp Tỉnh

1Cập nhật lần cuối vào : Thứ hai - 23/10/2023 20:58