Nền tảng đánh bạc Ee88

17:02 EST Thứ bảy, 25/11/2023               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhà cái Ee88

Hệ thống tổ chức

Danh mục Tin tức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Liên kết website

Trung tâm Anh Ngữ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Bộ môn Y Sinh học

Ngày tạo lập : Thứ sáu - 11/04/2014 03:25 |

Phó trưởng Phụ trách Bộ môn:

Email: [email protected]
Phó trưởng Bộ môn:

Email: [email protected]
* Thời gian thành lập: Từ năm 1970
Họ và tên trưởng, phó đơn vị qua các thời kỳ.
 Lê Duy Mạc: Phụ trách BM từ 1970 - 1973
+ TS. Nguyễn Văn Diễn: Trưởng BM từ 1973 - 1984
+ CN. Nguyễn Thị Minh Tam:
Phó trưởng BM từ năm 1984 - 1995
+ NGND.GS.TS. Lương Xuân Hiến:
Trưởng BM từ năm 1995 - 5/2016
+Ths. Phạm Thị Loan: Phó Trưởng Bộ môn từ 2009 đến 2021
+Ths. Hà Xuân Anh: Phó trưởng Bộ môn từ năm 2006 đến 2015;
+ ThS. Hà Xuân Anh:
Phó trưởng Phụ trách Bộ môn; từ 6/2016 - nay
1 
   
DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN Y SINH HỌC

TS. Phan Ngọc Quang
Email:[email protected]


Email: [email protected]

Cán bộ đương nhiệm Bộ môn Y Sinh học

* Chức năng
    Bộ môn Y sinh học là đơn vị cơ sở về hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.trong lĩnh vực Sinh học, Y sinh học và Di truyền.
* Nhiệm vụ
    a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;
    b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Hiệu trưởng giao;
   c) Nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên, học viên theo quy định của Nhà trường; tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
   d) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường;
   đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
   e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
   f) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn;
   g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao
+ Giảng dạy:
- Giảng dạy sinh học di truyền cho: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ YHCT, Bác sĩ YHDP, Cử nhân Điều dưỡng và thực vật cho Bác sĩ YHCT.
- Giảng dạy sinh học đại cương, thực vật cho: Đại học Dược.
- Giảng dạy sinh học cho học sinh cử tuyển
    Bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần Sinh học đại cương, Di truyền y học, Thực vật học, Sinh học và di truyền cho các đối tượng: Y khoa, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Dược, Xét nghiệm y học
+ Nghiên cứu khoa học: 
 • Chủ trì, thực hiện và nghiệm thu 18 đề tài cấp Cơ sở
 • Chủ trì, thực hiện và nghiệm thu 03 đề tài cấp Tỉnh
 • Tham gia thực hiện 01 đề tài cấp Bộ
Số lượng các bài báo đã đăng:
 • Tác giả chính và tham gia đăng 16 bài báo ở các tạp chí trong nước;
 • Tác giả chính và tham gia đăng 8 bài báo quốc tế.

+ Biên soạn tài liệu:
Biên soạn tài liệu lý thuyết và thực hành cho các đối tượng: Bác sĩ đa khoa, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ Y học dự phòng hệ 6 năm; Bác sĩ đa khoa, bác sĩ Y học cổ truyền, cử nhân Điều dưỡng hệ 4 năm;
+ Các sách đã xuất bản:
 • Lương Xuân Hiến (2010), Bài giảng Sinh học, Nhà xuất bản Y học
 • Phạm Thị Loan, Hà Xuân Anh (2015), Giáo trình Thực tập Thực vật học, Nxb Giáo dục
 • Phạm Thị Loan, Hà Xuân Anh, (2015), Giáo trình Thực vật học, NXB Giáo dục Việt Nam
 • Hà Xuân Anh, Phạm Thị Loan (2017), Giáo trình Sinh học đại cương (Dùng cho đào tạo dược sỹ), NXB Giáo dục Việt Nam.
+ Sách đã nghiệm thu, đang chờ xuất bản:
 • Sinh học và Di truyền
+ Các tài liệu giảng dạy (lưu hành nội bộ):
 • Sinh học và Di truyền
 • Di truyền Y học
 • Sinh học Đại cương
 • Sinh học phân tử 1
 • Sinh học phân tử 2
 • Thực hành Sinh học và Di truyền
 • Thực hành Di truyền y học
 • Thực hành Sinh học đại cương
 • Thực hành Sinh học phân tử 1
 • Thực hành Sinh học phân tử 2

* Tóm tắt quá trình hoạt động của bộ môn.
Được thành lập từ năm 1970 với nhiệm vụ giảng dạy môn khoa học cơ bản là sinh học đại cương, sau đó cùng với sự phát triển về đối tượng đào tạo của Nhà trường cho đến nay Bộ môn đã giảng dạy các môn về lý thuyết và thực hành sinh học đại cương, di truyền y học và thực vật Dược.các học phần Sinh học đại cương, Di truyền y học, Thực vật học, Sinh học và Di truyền cho các đối tượng: Y khoa, Y học Cổ truyền, Y tế Công cộng, Y học Dự phòng, Điều dưỡng, dược, Xét nghiệm y học.
* Khen thưởng:
+ Tập thể:
Bộ môn đã nhiều năm được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc; Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình (2011, 2012)
+ 7 lần đạt Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc các năm học: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (2010-2012)
+ Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình (2013-2014)
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2016)

+ Cá nhân:

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2017)

+ 03 Bằng khen của Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam (2010, 2014, 2015)
+ 04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2015, 2017, 2018, 2020)
+ 04 Bằng khen cấp Tỉnh (2011,2013,2018,2019)
+ 01 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam
+ 01 Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
+ 19 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm;
+ 01 cá nhân đạt Giải 3 hội thi "Sáng tạo khoa học tỉnh Thái Bình (2012)
+ Nhiều cán bộ giảng viên được tặng thưởng huy hiệu “Vì sự nghiệp giáo dục”, “Vì sự nghiệp Công đoàn”.
+ 01 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam (2010),
+ 01 Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình (2012),

+ Về công tác giảng dạy:
Viết và hoàn thiện bộ giáo trình cho các môn học; Xây dựng chương trình dạy theo hướng phục vụ mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng; Chuyển hình thức dạy học theo niên chế sang dạy học theo hình thức tín chỉ
+ Công tác nghiên cứu khoa học:
Các nghiên cứu tập trung vào vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương pháp sinh học; Vấn đề phát hiện, bảo tồn thực vật nhất là thực vật có giá trị làm thuốc; Vấn đề cải tiến các hình thức dạy và học.
Xây dựng đề cương và tổ chức thực hiện các đề tài do Bộ môn làm chủ đề tài. Tham gia nghiên cứu các đề tài của Nhà trường.
+ Công tác đào tạo cán bộ: Cử cán bộ đi thi và học thạc sĩ, tiến sĩ. Tự học thêm chuyên môn và ngoại ngữ. Theo học các lớp về phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học và các lớp bổ túc chuyên môn.

1Cập nhật lần cuối vào : Thứ năm - 09/11/2023 19:40